ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΣΟΣΕ

H ΕΣΟΣΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες σε ποικίλους τομείς της Ψυχολογίας και της Εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών σε οικογένειες και παιδιά, η επιμόρφωση - εξειδικευμένη κατάρτιση ειδικών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών, η παροχή υπηρεσιών σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και ιδρύματα, καθώς και η εποπτεία ειδικών στην ψυχική υγεία και την εκπαίδευση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιμόρφωση - Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Εποπτεία

Υπηρεσίες για Παιδικούς Σταθμούς και Σχολεία

Υπηρεσίες για την Οικογένεια και το Παιδί

Υπηρεσίες για Ιδρύματα και Φορείς

Ερευνητική δραστηριότητα

 

Διεύθυνση: Ομήρου 8, 105 64 Αθήνα

Επικοινωνία: τηλ/φαξ: 2103233860

info@esose.gr

www.esose.gr