Δήλωση Συμμετοχής για Κύκλο Εξειδικευμένων Καταρτίσεων

Δήλωση Συμμετοχής για  Α΄Κύκλο Βιωματικών Εργαστηρίων για μαθητές με θέμα: "Βιωματικές Ομάδες Συναισθηματικής και Κοινωνικής Ενδυνάμωσης"