Δήλωση συμμετοχής για σεμινάριο

Δήλωση συμμετοχής για το σεμινάριο  «Ψυχοπαιδαγωγική καθοδήγηση-παρέμβαση για παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα και τις οικογένειές τους»