Δήλωση συμμετοχής για Βιωματικό Εργαστήριο για Γονείς

Δήλωση συμμετοχής για Βιωματικό Εργαστήριο για Γονείς : Παιδιά με υψηλές ικανότητες/χαρίσματα:  δυναμικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις  στην οικογένεια