Δήλωση Συμμετοχής για Σεμινάριο Εξειδικευμένης Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς

Δήλωση συμμετοχής για Σεμινάριο εξειδικευμένης κατάρτισης και εφαρμογής προγράμματος : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Βελτιώνουμε το κλίμα στην τάξη. Περνάμε καλά. Μαθαίνουμε ευκολότερα.»