Παροχή Υπηρεσιών Τηλεσυμβουλευτικής

Η Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας, κατανοώντας την ανάγκη κατοίκων επαρχιακών και απομακρυσμένων περιοχών για ψυχολογική υποστήριξη,  ανακοινώνει την παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξάγονται συνεδρίες συμβουλευτικής εξ αποστάσεως μέσω skype, για ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη των μαθητών και παιδιών, αλλά και προσωπικής εξέλιξης των συμβουλευομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 210-3233860 (κα. Θεολόγη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@esose.gr.